THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: O-I BJC Vietnam Glass Limited
  • Khách hàng: O-I BJC Vietnam Glass Limited
  • Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Thời gian: 09/2019 - Present
  • Mô tả dự án: