THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Nhà Máy xe hơi VINFAST
  • Khách hàng: CEA
  • Địa điểm: Cát Bà, Hải Phòng
  • Thời gian: 10/2018 - Present
  • Mô tả dự án: