THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Gia công kết cấu dự án Duyên Hải 3
  • Khách hàng: Thanh Long Group
  • Địa điểm: Hưng Yên
  • Thời gian: 10/2016 - 05/2017
  • Mô tả dự án: