THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Gia Công kết cấu cho ATAD
  • Khách hàng: Công ty CP kết cấu thép ATAD
  • Địa điểm: Đồng Nai
  • Thời gian: 03/2018 - Present
  • Mô tả dự án: