THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Chế tạo kết cấu thép Đại Dũng
  • Khách hàng: Công ty CP Cơ khí Xây dựng TM Đại Dũng
  • Địa điểm: Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 03/2018 - Present
  • Mô tả dự án: